Hezarfen Kongre

HEZARFEN

Uluslararası Fen Matematik ve Mühendislik Bilimleri Kongresi

8-10 Kasım 2019 - Ege Üniversitesi

İzmir / TÜRKİYE

 Kıymetli Bilim İnsanları,

Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 8-10 Kasım 2019 tarihleri arasında HEZARFEN Uluslararası Fen Matematik ve Mühendislik Bilimleri Kongresi’ni düzenlemek üzere yola çıkmış bulunuyoruz.

Günümüz Dünyasına baktığımızda bilim ve teknolojiye sahip ülkelerin Dünya siyasetine yön verdiği, diğer taraftan sosyal gelişmişlik kriterlerinde yine bilim ve teknoloji üreten toplumların olduğu görülmektedir. Bu çerçevede bilgi üretimi, bilginin teknolojiye dönüşümü ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Artık 4. Sanayi devrimi aşamasına gelen evrensel bilimin takip edilmesi, bilimsel katkıda bulunulması gerekmektedir.

Yurt içi ve yurt dışından davetli konuşmacıların katılacağı kongrede, yeni bilgilerin paylaşımı, tartışılması ve bilim dünyasına sunulması amaçlanmıştır. Kongrede sunulan sözlü ve poster sunumlar Özet Kitabı ve Tam Metin kitabında ISBN’li olarak yayınlanacaktır.

Fen Bilimleri, Matematik ve Mühendislik Bilimleri alanlarında özgün akademik çalışmalarınızla kongreye katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Düzenleme Kurulu

 

 

Önemli Tarihler
 • 30 Ekim 2019

  Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi:

 • 12 Kasım 2019

  Tam Metin Son Gönderme Tarihi:

 • 2 Ekim 2019

  Kongreye Erken Kayıt Tarihi:

 • 1 Kasım 2019

  Kongreye Geç Kayıt Tarihi:

 • 4 Kasım 2019

  Kongre Programının İlanı:

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Zlatko Karač
Zagreb Üniversitesi, Hırvatistan
Prof. Dr. Aleksandar Kadijević
Belgrad Üniversitesi, Sırbistan
Dr. Öğr. Üyesi Gordana Rovčanin
Montenegro Üniversitesi, Karadağ

Sponsorlar